Søk i arkivet

LOS: Legg opp rute, og få viktig farvannsinformasjon om området.
LOS: Legg opp rute, og få viktig farvannsinformasjon om området.

Den norske los er blitt digital

Farvannsbeskrivelsen Den norske los fra Kartverket blir nå nettbasert.

INFO: Mye informasjon er
tilgjengelig bare ved å trykke på kartet.

INFO: Mye informasjon er tilgjengelig bare ved å trykke på kartet.

Den norske los ble gitt ut en gang i året, og har vært tilgjengelig som PDF. Nå er dataene digitalisert, og gjort tilgjengelig gjennom en gratis nettbasert tjeneste. Her finner du viktig og interessant informasjon som er særdeles viktig når du seiler i ukjent farvann. Vi har lekt litt med tjenesten og blitt imponert.

Mye informasjon

Det er mulig å hente ruteforslag automatisk, eller legge opp egen rute som kan lagres. Vi la opp en rute fra Sandvika til Oslo på 7,5 nautiske mil, og fikk en beskrivelsesrapport på 9 sider. Rapporten forteller at det er fare for is ved Sandvika, og at det er mulig å ankre opp. Det varsles om grunner og fartsbegrensninger. Det kommer også opp informasjon om verksteder og bunkring.

Den norske los utnytter data fra andre offentlige etater, som Meteorologisk institutt, Kystverket, Lovdata og andre åpne data gjennom geonorge.no. Løsningen vil også bidra til at andre aktører kan integrere havnedata i sine løsninger. På denne måten blir offentlige data delt og gjenbrukt på tvers på en effektiv måte.

Men ikke alt er med. I Hestesund, under Nesøyabrua, er farvannet stengt på grunn av arbeid med vann og avløp, men dette er detaljinformasjon som ikke blir plukket opp av tjenesten. 

Ren design

Tjenesten er enkel å ta i bruk, og den er oversiktlig. Det er mulig å få mye informasjon bare ved å klikke på ulike symboler i kartet. Du får opp din egen posisjon i kartet slik at du kan se hvor du er. Du får også informasjon om tidevann. Den har mye til felles med en navigasjonsapp, og kartgrunnlaget er bra. Det er mye data. Tjenesten er bare testet med god internettforbindelse. Det er nok smart å bruke dette i forbindelse med planleggingen av en seilas, og ikke underveis. Det er mulig å skrive ut dataene eller lagre dem slik at de kan leses uten internett.

Informasjonen er også tilgjengelig på engelsk. 

 

RUTE: Å legge opp en rute er
bare noen klikk.

RUTE: Å legge opp en rute er bare noen klikk.

Pressemelding

«Den norske los» går digitalt

 

I over 100 år har Kartverket nøysomt oppdatert bokverket Den norske los, som alle registreringspliktige skip er pliktige å ha om bord. Nå erstattes de åtte tykke bøkene av en digital løsning som gjør hverdagen enklere for alle sjøfarende, inkludert fritidsflåten. 

 

Kartverket har jobbet i to år med å digitalisere farvannsbeskrivelsen Den norske los, som er et supplement til sjøkartene og gir brukerne utfyllende informasjon om havner og farvannet de skal inn i.

«Dette er et stort og viktig digitaliseringstiltak som kommer brukerne til gode med raskere oppdateringer, mer relevant innhold og høyere kvalitet på dataene. Det er også et eksempel på hvordan Kartverket, som en offentlig etat, rasjonaliserer og effektiviserer driften og dermed utnytter offentlige midler på en bedre måte», sier kartverkssjef Anne Cathrine Frøstrup.

 

Havneeiere har også stor nytte av den nye digitale losen, ved at de nå kan gjøre sine ferske, aktuelle data direkte tilgjengelig for brukerne gjennom en sentral, standardisert database.

 

For å nå målet om å flytte mer gods fra vei til sjø er skipsfarten blant annet avhengig av oppdaterte og moderne tjenester. Digitaliseringen av Den norske los er en viktig bidragsyter til dette. Digitalisering av losen vil også føre til en mer smidig bruk av havnene og bedre utnyttelse havnekapasiteten.

 

Den norske los utnytter data fra andre offentlige etater, som Meteorologiske institutt, Kystverket, Lovdata og andre åpne data gjennom geonorge.no. Løsningen vil også bidra til at andre aktører kan integrere havnedata i sine løsninger. På denne måten blir offentlige data delt og gjenbrukt på tvers på en effektiv måte.

 

«Før digitaliseringen har informasjonen i Den norske los vært ressurskrevende å samle inn og krevende å holde oppdatert. Gjennom prosjektet har vi jobbet med å lage en brukervennlig digital plattform, og vi har også jobbet mye med å standardisere innsamling av informasjon. Dette har vi gjort ved å integrere havneinformasjon i det detaljerte kartgrunnlaget (FKB), som Kartverket forvalter», sier divisjonsdirektør for sjødivisjonen i Kartverket, Birte Noer Borrevik.

 

Havneinformasjon, seilingsbeskrivelser, ankerplasser, tidevann og vannstand, vær og informasjon om verksteder og bunkring vil nå bli kontinuerlig oppdatert.

 

Den norske los ble lansert på Sjøkartkonferansen 5. november. Dette er en møteplass for brukere og leverandører av nautiske produkter, maritime interesseorganisasjoner, undervisningsmiljø og offentlige aktører.

Kartverket er norsk sjøkartmyndighet og skal gjennom denne rollen bidra til en mer effektiv og sikker seilas i norske farvann.

DIGITALT: Nå er det slutt med
papir, men alt blir tilgjengelig digitalt.

DIGITALT: Nå er det slutt med papir, men alt blir tilgjengelig digitalt.

 Kommentarer

Nyhetsbrev

Få oppdaterte nyheter om båtlivet helt gratis på mail to ganger i uka.

KOMMENTARER

Har du en mening om denne saken – del den med oss! Vi ber om saklighet, respekt for andres meninger og at man holder seg til emnet. Les våre retningslinjer her.  Vi modererer diskusjonen om nødvendig. Vennlig hilsen redaktør Ole Henrik Nissen-Lie

Gå til toppen